Kalem ve Yazı

Kalem ve Yazı

  • 11 Nisan 2018

Kalem ve Yazı

Kalem ve Yazının Kısa Bir Tarihçesi

Kalem, yazı yazmakta ve resim yapmakta kullanılan, genellikle ince bir çubuk şeklindeki araçtır. Kalem çeşitleri kurşun kalem, tükenmez kalem, kara kalem, dolma kalem, uçlu kalem, divit ve tüy'dür.

İlk Kalem Ne zaman Kullanılmıştır?

Çivi yazılarını bir kenara ayırırsak, tarihte kullanılan ilk kalem çeşitleri tüy ve divittir. Milattan önceki çağlarda Roma İmparatorluğunda tüy kalem ve divit kullanıldığı düşünülmektedir. Kurşun Kalem ilk defa İsviçreli doğa tarihçisi Conrad Gesner tarafından 1565 yılında bahsedilmiştir.

Yazı ve Yazı Sistemleri

Yazı; belirli bir yapısal düzeyde, dile dair görsel işaretlerin kullanıldığı bir tür iletişim aracı. Bu tanım prensipte yazının düşüncelerin değil, "dilin" bir temsili olduğu olgusuna dikkat çeker. Zira konuşma dili çeşitli yapısal seviyelerden hece ve fonem meydana gelir ve herhangi bir yazı sistemi bu seviyelerden genellikle "sadece birini" temsil eder. Gerçekten de yazının tarihine bakıldığında insanların bu farklı yapısal düzeyleri deneyerek; çok farklı sosyal fonksiyonları karşılayabilecek, pratik, genel geçer ve ekonomik bir yazma sistemi geliştirmeye çalıştıkları görülür.

Arkeolojik bulgular ışığında Sümer yazı sistemi ilinen" en eski yazı sistemidir.

Sümer rahipleri yazıyı, tapınak ve depolarda bulunan malları kaydetmek amacı ile kullanmışlardı. Bu kayıtları tutarken bu işlemleri gerçekleştirenlerin isimlerini belirtme sorunu doğmuştu. Bunun üzerine kişi isimlerinin heceleri nesne adlarına benzetilerek ilgili nesnenin resimleri çizildi. Kısa zamanda o nesnelerin işaretleri nesneyi değil, o nesnenin adındaki sesleri belirtmeye başladı. Bu şekilde, hecelerin seslerini simgeleyen işaretler kullanılarak kayıtlar tutuldu. Böylece zamanla günlük konuşmaların seslerini belirten işaretler ortaya çıkmış oldu.

En eski Çin hiyeroglifleri MÖ 1766 yılına aittir. MS 200'lerde ise son şeklini bulmuştur. Bundan sonra bazı mahallî değişikliklere uğramıştır. Ancak, büyük bir değişiklik göstermemiştir. Çinliler bugün de hiyeroglif yazıyı kullanmaktadırlar.

 


  • Etiketler: